SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/ 14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradamaNarodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-DubašnicaSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

III. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko - goranske županije« broj 39/15, 12/16 i 22/16) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Građenje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirat će se iz prihoda od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 11.672.228,81 kn.

Članak 4.

Ova III. izmjena gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 400-08/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-36

Malinska, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr