SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

56.

Na temelju odredba članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska- DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekciji proračuna za 2017. i 2018. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/ 15, 12/16, i 22/16), mijenja se Proračun za 2016. godinu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekciji Proračuna za 2017. i 2018. godinu, prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem dijelu Proračuna za 2016. godinu razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna za 2016. godinu, u članku 3. proračuna za 2016. i projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu, razvrstani po vrstama, programima i aktivnostima mijenjaju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove III. izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-35

U Malinskoj, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51511&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr