SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

75.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao Poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan posindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat),

pregovarajući o materijalnim pravima temeljem članka 116. stavka 2. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (SN PGŽ br. 37/ 14 i 37/15- u nastavku: Kolektivni ugovor) zaključili su 13. prosinca 2016. godine, sljedeći

ANEKS broj II.
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 43. stavka 1., članka 47. stavka 1., članka 49. stavka 1. i članka 56. stavka 1. ovog Kolektivnog ugovora, za 2017. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

1)suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % ako zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti;

2)regres za korištenje godišnjeg odmora koji pripada službeniku i namješteniku sukladno Kolektivnom ugovoru,bit će isplaćen u neto iznosu od 1.500,00 kuna;

3)jednokratni dodatak- božićnica koja pripada službeniku i namješteniku sukladno Kolektivnom ugovoru, bit će isplaćena u neto iznosu od 1.000,00 kuna;

4)dnevnica koja sukladno Kolektivnom ugovoru pripada službeniku i namješteniku upućenom na službeno putovanje u zemlji, bit će isplaćena u visini od 50% maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.

Ukoliko se tijekom 2017. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će sa Sindikatom voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/14-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-16-7

ZA GRAD OPATIJU ZA SDLSN RH

Gradonačelnik Sindikalni povjerenik

Ivo Dujmić, v.r. Podružnice Željko Harbaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr