SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

210.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godiniNarodne novine« broj 33/16), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinuNarodne novine« broj 33/16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini

I.

U točki II. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godiniSlužbene novine« broj 11/16) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 2. ove Odluke utvrđuju se domovima na bazi procjene prihoda do kraja tekuće godine

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 2. ove Odluke u iznosu od 32.000.000. kuna raspoređuju se domovima za starije osobe kako slijedi:

. DZSO KANTRIDA 18.000.000 kn

. DZSO VOLOSKO 4.800.000 kn

. DZSO MALO KARTEC 5.700.000 kn

. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 3.500.000 kn

III.

U točki V. podstavku 1. broj: »4.112.445« zamjenjuje se brojem: »3.912.445«

U podstavku 2. broj: »2.776.823« zamjenjuje se brojem: »2.976.823«.

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

o DZSO KANTRIDA:

-za rashode za zaposlene 3.125.458 kn

-za materijalne i financijske rashode 786.987 kn

o DZSO VOLOSKO:

-za rashode za zaposlene 2.110.385 kn

-za materijalne i financijske rashode 866.438 kn

o DZSO MALI KARTEC:

-za rashode za zaposlene 652.427 kn

-za materijalne i financijske rashode 206.029 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

-za rashode za zaposlene 1.344.649 kn

-za materijalne i financijske rashode 424.627 kn

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-19

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr