SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici od 14. prosinca 2016. godine donosi

Z a k l j u č a k

1.Donosi se Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.- 2020.

2.Utvrđuje se da je na dio Programa iz točke 1. ovog Zaključka koji se odnosi na mjere potpore u poljoprivredi potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

3.Program iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije, a Zaključak o donošenju Programa u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-14

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr