SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

207.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16 i 67/16), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst)i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst)uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-01/16-02/37; Urbroj:525-11/0898-16-3 od 27. rujna 2016. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 33. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijela

ODLUKU
o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Temeljem zahtjeva dosadašnjih lovozakupnika produljuju se ugovori o zakupu prava lova sljedećim lovozakupnicima zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovozakupnici):

1.Lovačkom društvu »Orebica« Krk, Dr. Dinka Vitezića 1, OIB:83149865195 produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 1. »KRK« (Klasa: 323-02/97-11/1, Ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/ 101 - »KRK« (08001) (Klasa: 323-02/07-01/3, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 96.500,00 kn.

2.Zajedničkom obrtu konoba »Tri maruna« i lovstvo, Poljica, Poljica 17, OIB: 72027553725, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 3. »ILOVIK« (Klasa: 323-02/97-11/3, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/103 - »ILOVIK« (08003) (Klasa: 323-02/ 07-01/5, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1.travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 2.430,00 kn.

3.Lovačkom društvu »Kamenjarka« Mali Lošinj, Istarska 17, OIB:74732185851, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 5. »ĆUNSKI KURILA« (Klasa: 323-02/97-11/5, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/105 - »ĆUNSKI KURILA« (08005) (Klasa: 323-02/07-01/7, ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 12.100,00 kn.

4.Lovačkom društvu »Halmac« Nerezine, Vručić 33, OIB: 03669280602, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 6. »NEREZINE« (Klasa: 323-02/97-11/6, Ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/ 106 - »NEREZINE« (08006) (Klasa: 323-02/07-01/8, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 3.250,00 kn.

5.Lovačkom društvu »Orebica« Cres, Šetalište XX. travnja 1, OIB: 51866110848, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 10. »CRES« (Klasa: 323-02/97-11/8, Ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/108 - »CRES« (08008) (Klasa: 323-02/07- 01/10, ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 17.600,00 kn.

6.Lovozakupniku Trgovačkog društva »Sridnja« d.o.o, Unije 121, OIB: 23368066088, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 11. »UNIJE« (Klasa: 323-02/97-11/9, Ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/109 - »UNIJE« (08009) (Klasa: 323-02/ 07-01/11, ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 27.426,00 kn.

7.Lovačkom društvu »Tetrijeb« Čabar, Matije Gupca 13, Tršće, OIB:24094224871, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 12. »CRNA GORA« (Klasa: 323-02/97-11/10, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/110 - »CRNA GORA« (08010) (Klasa: 323-02/07-01/12, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 33.550,00 kn.

8.Lovačkom društvu »Tetrijeb« Gerovo, Zagrebačka 8, OIB:55347798242, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 13. »KUPIČKI VRH« (Klasa: 323-02/97-11/11, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/111 - »KUPIČKI VRH« (08011) (Klasa: 323-02/07-01/13, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 27.850,00 kn.

9.Lovačkom društvu »Srnjak« Fužine - Lokve¹ Franje Račkog 19, OIB: 21161192086, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 14. »LIČ« (Klasa: 323-02/97-11/12, Ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/ 112 - »VRANJAK« (08012) (Klasa: 323-02/07-01/14, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 16.850,00 kn.

10.Lovačkom društvu »Jelen« Skrad-Ravna Gora, Goranska 20, OIB: 87774171180, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 15. »VIŠNJEVICA« (Klasa: 323-02/97-11/13, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/113 - »VIŠNJEVICA« (08013) (Klasa: 323-02/07-01/15, Ur.broj: 2170/1-11/ 3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 14.450,00 kn.

11.Lovačkom društvu »Vepar« Mrkopalj, Stari kraj 3, OIB: 27788412712, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 16. »MRKOPALJ« (Klasa: 323-02/97-11/14, Ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/114 - »MRKOPALJ« (08014) (Klasa: 323-02/07-01/16, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 11.500,00 kn.

12.Lovačkom društvu »Tetrijeb« Delnice, Polane 32, Dedin,OIB: 93212306568, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 17. »PETEHOVAC« (Klasa: 323-02/97-11/15, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/115 - »PETEHOVAC« (08015) (Klasa: 323-02/07-01/17, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 13.550,00 kn.

13.Lovačkoj udruzi »Vidra« Turke, Turke 21, OIB: 95392754687, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 18. »KUPA« (Klasa: 323-02/97-11/16, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/116 - »KUPA« (08016) (Klasa: 323-02/07-01/18, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 14.550,00 kn.

14.Lovačkom društvu »Jelen« Skrad-Ravna Gora, Goranska 20, OIB: 87774171180, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 19. »RUDAČ II« (Klasa: 323-02/97-11/17, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/117 - »RUDAČ II« (08017) (Klasa: 323- 02/07-01/19, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 18.800,00 kn.

15.Lovačkom društvu »Jelenski jarak« Vrbovsko, Cetin 1, OIB: 49869794327, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 20. »JELENSKI JARAK« (Klasa: 323-02/97-11/18, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/118 - »JELENSKI JARAK« (08018) (Klasa: 323-02/07-01/20, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 22.800,00 kn.

16.Lovačkom društvu »Lipov vrh« Severin na Kupi, Draga Lukovdolska 2a, OIB: 66514869492, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 21. »LIPOV VRH« (Klasa: 323-02/97-11/ 19, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/119 - »LIPOV VRH« (08019) (Klasa: 323-02/07-01/21, Ur.broj: 2170/1-11/ 3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 47.000,00 kn.

17.Lovačkom društvu »Srndać« PermanI, Permani1, OIB: 17556072616, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 22. »PERMANI« (Klasa: 323-02/97-11/20, Ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/120 - »PERMANI« (08020) (Klasa: 323- 02/07-01/22, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 64.650,00 kn.

18.Lovačkom društvu »Zec« Klana, Lisac 41, OIB: 88593702545, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 23. »KLANA« (Klasa: 323-02/97-11/21, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/120 - »KLANA« (08021) (Klasa: 323-02/07-01/23, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 20.700,00 kn.

19.Lovačkom društvu »Lane« Opatija, Križišće 3, OIB: 91481714618, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 24. »MATULJI« (Klasa: 323-02/97-11/22, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/122 - »MATULJI« (08022) (Klasa: 323-02/07-01/24, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 12.300,00 kn.

20.Lovačkom društvu »Vinodol« Bribir, Svete Trojice 1, OIB: 10281846551, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 25. »VINODOL« (Klasa: 323-02/97-11/23, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/123 - »VINODOL« (08023) (Klasa: 323- 02/07-01/25, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 8.850,00 kn.

21.Lovačkom društvu »Jelen« Čavle, Čavja 17, OIB: 19514046928, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 26. »GROBNIK« (Klasa: 323-02/97-11/24, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/124 - »GROBNIK« (08024) (Klasa: 323-02/07-01/26, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 92.600,00 kn.

22.Lovačkom društvu za uzgoj, zaštitu i lov divljači »Tuhobić« Krasica, Krasica 230a, OIB: 99967932326, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 27. »KRASICA« (Klasa: 323-02/97-11/25, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/125 - »KRASICA« (08025) (Klasa: 323-02/07-01/27, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 19.200,00 kn.

23.Lovačkom društvu »Srndać« Hreljin, Hreljin 119, OIB: 03523139412, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 28. »HRELJIN« (Klasa: 323-02/97-11/26, Ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/ 126 - »HRELJIN« (08026) (Klasa: 323-02/07-01/28, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 16.400,00 kn.

24.Lovačkom društvu »Lisjak« Kastav, Put Vladimira Nazora 6, OIB: 78893279432, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 29. »KASTAV« (Klasa: 323-02/97-11/27, Ur.broj: 2170- 11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine) izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/127 - »KASTAV« (08027) (Klasa: 323- 02/07-01/29, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 47.800,00 kn.

25.Lovačkom društvu »Kamenjarka« Kukuljanovo-Škrljevo, Plosna 12, OIB: 40936837495, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 30. »PONIKVE-GRADINA« (Klasa: 323-02/ 97-11/28, Ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)izmijenjen i dopunjen Dodatkom ugovora o zakupu lovišta broj: VIII/128 - »PONIKVE- GRADINA« (08028) (Klasa: 323-02/07-01/30, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 9. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 4.400,00 kn.

26.Lovačkoj udruzi »Šljuka« Belej, Belej 5, OIB: 50104586939, produljuje se Dodatak ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj: VIII/ 131 - »BELEJ- OSOR«(08031) (Klasa: 323-02/07- 01/32, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 26. ožujka 2007. godine)za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od 9.700,00 kn.

27.Lovačkom društvu »Halmac« Nerezine, Vručić 33, OIB: 03669280602, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: VIII/ 132 - »PUNTA KRIŽA« (08032) (Klasa: 323-02/07-01/ 33, Ur.broj: 2170/1-11/3-07-1 od 26. ožujka 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. Do 31. ožujka 2027. godine uz iznos godišnje lovozakupnine od31.100,00 kn.

Članak 2.

Župan Primorsko-goranske županije i lovozakupnici sklopit će Dodatak Ugovoru o zakupu prava lova.

Prije sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu lova lovozakupnik je dužan Županiji dostaviti garanciju banke ili avaliranu mjenicu u iznosu godišnje lovozakupnine.

Članak 3.

Lovozakupnik je dužan donijeti lovnogospodarsku osnovu za zakupljeno zajedničko lovište najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu prava lova.

Lovozakupnik zajedničkog otočnog lovišta dužan je donijeti akcijski plan izlova postojeće divljači koja od prirode ne obitava na otoku najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu prava lova.

Članak 4.

Ako lovozakupnik odustane od zakupa ili ne pristupi sklapanju Ugovora ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku određenom u članku 4. ove Odluke ili ne dostavi garanciju banke ili avaliranu mjenicu prije sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu, objavit će se javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog lovišta za koje mu je ovom Odlukom produljen Ugovor o zakupu prava lova.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-13

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr