SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 43.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveNarodne novine« broj 117/93,33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01- ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/ 09, 16/16 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 33. sjednici od 14. prosinca 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o porezima
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o porezima Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 33/01) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 4%

Članak 2.

Članak 4. briše se.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Temeljem suglasnosti ministra financija, poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza prenose se u cijelosti na Poreznu upravu izuzev poreza na cestovna motorna vozila.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se jednom godišnje pri registraciji vozila, odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-11

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr