SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

65.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 23/11, 61/11, 27/13 i 48/13-proč. tekst i 2/14 - Odluka Ustavnog suda RH) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj ( »Službene novine Primorsko goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 08. prosinca 2016. god., donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s lista grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj
za 2017. god.

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 88.000,00 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2017.god., namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj ( u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće ).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 6.666,70 kn po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10% odnosno u iznosu od 7.333,37 kn kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj i člana Općinskog vijeća Općine Omišalj izabranog s liste grupe birača vrši Upravni odjel Općine Omišalj, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na transakcijski račun političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj , a o broju transakcijskog računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15.dana od početka mandata, i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj i člana Općinskog vijeća Općine Omišalj izabranog s liste grupe birača doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/16-01/5

URBROJ:2142-06-16-01-3

Omišalj, 08. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr