SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

64.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada) za 2017. godinu, utvrđuje se namjena korištenja sredstava naknade za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine Omišalj.

Članak 2.

Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 100.000 kn, a utrošiti će se kako slijedi:

OPIS - NAZIV IZNOS
PROJEKTA SREDSTAVA

1.Gradnja kolno - pješačkih prilaza 100.000 kn

UKUPNO 100.000 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-06-16-01-20

Omišalj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr