SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

60.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/ 16) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

Program javnih potreba
u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/14) i temeljem zaključaka Općinskog načelnika donijetih slijedom prijedloga Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1.0 ZDRAVSTVO

1.1 Turistička ambulanta . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.000,00 kn

1.2 Hitna pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

1.3 Specijalistički pregledi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

UKUPNO: 137.000,00 kn

2.0 SOCIJALNA SKRB

2.1. Pomoć obiteljima - kupnja namirnica. . 400.000,00 kn

2.2. Pomoć obiteljima - dječji vrtić.. . . . . . . . . .90.000,00 kn

2.3. Pomoć obiteljima - školovanje.. . . . . . . . . 10.000,00 kn

2.4. Pomoć za novorođeno dijete. . . . . . . . . . 180.000,00 kn

2.5. Pomoć obiteljima poginulih branitelja. . . . 3.000,00 kn

2.6. Pomoć obiteljima - ogrjev. . . . . . . . . . . . . 25.650,00 kn

2.7. »Romi u zajednici«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

2.8. Pomoć obiteljima - troškovi stanova. . . . 20.000,00 kn

2.9. Sufinanciranje školske marende. . . . . . . . 40.000,00 kn

2.10. Sufinanciranje prijevoza. . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

2.11. Ostale pomoći socijalne skrbi. . . . . . . . . 93.000,00 kn

2.12. Crveni križ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.101,00 kn

2.13. Caritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

UKUPNO: 984.751,00 kn

3.0 ZAŠTITA I UNAPRED¯ENJE ZDRAVLJA

3.1. Pomoć osobama s invaliditetom. . . . . . . . 45.000,00 kn

3.2 Unapređenje kvalitete života . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

UKUPNO: 95.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2017.godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-06-16-01-16

Omišalj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr