SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

57.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2017. GODINU

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.184.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od 4.589.000,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 450.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 600.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 250.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od 185.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 100.000,00 kn.

-sredstava općih prihoda u iznosu od 10.000 kn

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 6.500.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-06-16-01-13

Omišalj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr