SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2016. godine donosi:

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.god. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u općem djelu Proračuna, a u Posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

Klasa: 400-01/16-01/5

Ur.broj: 2142-06-16-01-1

Omišalj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr