SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

52.

Na temelju članka 117. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2016. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području zdravstva i
socijalne skrbi za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/15 i 28/16), u članku 3.:

-u točki 2. alineja 4. brojka: »90.000,00« zamjenjuje se brojkom: »95.000,00«

-u točki 2. alineja 5. brojka: »30.000,00« zamjenjuje se brojkom: »31.500,00«.

-u točki 2. alineja 7. brojka:»400.000,00«zamjenjuje se brojkom: »300.000,00«

-u točki 2. alineja 8. brojka: »25.650,00« zamjenjuje se brojkom: »20.900,00«

-u točki 3. alineja 3 brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »0,00«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-06-16-01-8

Omišalj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr