SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

51.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/ 12, 136/12, 157/13 i 98/15), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst i 137/15) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

TREĆEIZMJENE I DOPUNE
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15, 15/16 i 28/16) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu izčlanka 4. stavka 2. mijenja sei glasi:

1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.1. Redovita aktivnost DV »Katarina Frankopan« 2.972.200,00

1.2. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića 27.400,00

1.3. Eko programi i izleti 15.000,00

UKUPNO: 3.014.600,00

2.0. OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

2.1. OŠ Izborna nastava - informatika i talijanski jezik 15.500,00

2.2. OŠ »Mići čekavčići« - njegovanje baštine 5.000,00

2.3. OŠ Pomagač u nastavi za etničke manjine 106.500,00

2.4. OŠ Program EKO Škola 40.000,00

2.5. OŠ Sufinanciranje nabavke udžbenika 168.100,00

2.6. OŠ Produženi boravak učenika 115.000,00

2.7. Ostali izvanredni programi učenika OŠ 18.000,00

2.8. Stipendije učenika srednjih škola 23.000,00

2.9. Vanškolski programi srednjoškolaca 10.000,00

2.11. Sufinanciranje prijevoza učenika 105.000,00

2.12. Glazbeno obrazovanje 3.200,00

2.13. Sufinanciranje rada školskog psihologa 26.000,00

2.14. Sigurnost djece u prometu 2.050,00

2.15. Sufinanciranje zamjene školske stolarije 1.030.000,00

UKUPNO: 1.667.350,00

3.0. VISOKO OBRAZOVANJE

3.1.Sufinanciranje prijevoza studenata 115.000,00

3.2.Stipendiranje studenata 170.000,00

3.3.Stipendija solidarnosti - Vukovar 7.000,00

3.4.Stipendije za poslijediplomski studij 10.000,00

UKUPNO: 302.000,00

4.0. PROMICANJE KULTURE

4.1. Festival folklora otoka Krka 90.000,00

4.2. Revitalizacija spomeničke baštine - Mirine-Fulfinum 300.000,00

4.3. Knjižnica Vid Omišljanin 77.000,00

4.4. Uskrsni ponedjeljak (Mjesni odbori Omišalj i Njivice) 5.476,16

4.5. Duhovski utorek - Dan Općine Omišalj 45.000,00

4.6. Festival pučkog teatra »Omišalj - Čavle« 2016. 70.905,00

4.7. Stomorina (Program Mjesnog odbora Omišalj) 55.000,00

4.8. Mala Gospoja (Program Mjesnog odbora Njivice) 45.000,00

4.9. Ljetne priredbe 110.000,00

4.10. Karnevalske priredbe 35.000,00

4.11. Koledva (Program Mjesnog odbora Omišalj i Njivice) 17.000,00

4.12. Ostali programi u kulturi 60.000,00

4.13. Radio otok Krk »OK« 32.875,00

4.14. Otočni Novi list 21.875,00

4.15. Općinsko glasilo »Glasnik« 155.000,00

4.16. Informiranje - Krčki val 7.200,00

4.17. Bežični internet 52.000,00

4.18. Krčki zbornik 30.000,00

4.19. Mirine - Doktorska radionica 18.600,00

4.20. Mirine - Antički dani 14.200,00

4.21. Solo positivo film festival 40.000,00

4.22. Festival »Omišljanska rozeta« 53.050,00

4.23. Božićno-novogodišnji programi 25.000,00

4.24. Izdavačka djelatnost 72.000,00

4.25. Ribarski dani u Njivicama 35.000,00

4.26. Beer fest 25.500,00

4.27. Očuvanje folklorne tradicije 108.000,00

4.28. Njegovanje običaja 95.000,00

4.29. Dramska umjetnost i klapsko pjevanje 12.000,00

UKUPNO: 1.707.681,16

5.0. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

5.1. Programi - rad s djecom i mladima 185.000,00

5.2. Programi - zaštita životinja 31.000,00

5.3. Braniteljske udruge 30.000,00

5.4. Programi - multimedija, međunarodna suradnja, umirovljenici 24.000,00

UKUPNO: 270.000,00

6.0. RAZVOJ SPORTA, REKREACIJE I TEHNIČKE KULTURE

6.1. Sportaš otoka Krka 31.000,00

6.2. Sportska dvorana - najam i vođenje 105.000,00

6.3. Održavanje sportskih objekata 50.000,00

6.4. Pomoći i pokroviteljstva u sportu 20.000,00

6.5. Boćarski turnir »Duhovski utorek« 3.000,00

6.6. Boćarski turnir »Stomorina« 3.000,00

6.7. Potpora ekipnim sportovima 620.000,00

6.8. Potpora individualnim sportovima 61.000,00

6.9. Tehnička kultura i rekreacija 21.000,00

UKUPNO: 914.000,00

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-06-16-01-7

Omišalj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr