SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08,136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2016. godine donosi

III. Izmjene i dopune
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2016. god.
i projekcija za 2017. i 2018. god.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2016. god. i projekcijama za 2017. i 2018.god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br.15/16 i 28/16 u daljnjem tekstu:Proračun) članak 1. mijenja se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonimskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem dijelu Proračuna, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima.


Članak 3.

Ove III. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/15-01/6
Ur.broj: 2142-06-16-01-19
Omišalj, 08. prosinca 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr