SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

183.

Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije («»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je«

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2018. i 2019. godnu sastoji se od:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorskogoranske županije za 2017. godinu rashodi/izdaci u iznosu od 733.620.000,00 kuna raspoređuju se prema nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorskogoranske županije za razdoblje 2017.-2019. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorskogoranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će sa u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-8

Rijeka, 24. studenoga 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr