SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

203.

Na temelju članka 8. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometuNarodne novine« broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/ 13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Pri morsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska je skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj dana 24. studenog 2016. godine donijela

O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun

I.

U Odluci o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-LunSlužbene novine« broj 11/16) u točki I., u stavku 2. riječi »107.357,00 kuna« zamjenjuju riječima: »147.615,88 kuna s PDV-om«.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Međužupanijska linija utvrđuje se kao brodska linija, a obavlja se odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, na relaciji i učestalosti prijevoza, kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

»

III.

Ova Odluka objavit će se u « Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana zadnje objave.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-46

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr