SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovimaNarodne novine« broj 28/13, 33/15 i 82/15), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladežNarodne novine« broj 84/11,143/12, 148/13 i 56/15), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1.Renata Klepac, Vela draga 32, Punat

2.Inge Mandić, Trsatske stube Petra Kružića 28, Rijeka 5100

3.Vanja Smokvina, G. Verdi 31, Opatija 51410

4.Borka Radović, Janka Polić Kamova 37A, Rijeka 51000

5.Dragica Vukušić, Zagradi 3, Omišalj

6.Tihana Kalčić, Vrtlarski put 10, Rijeka 51000

7.IlinkaStranjina, Dr. Zdravka Kučića 58, Rijeka 51000

8.Tea Miklošević, Omladinska 6, Lovran 51415

9.ManonGiron, Dr. Zdravka Kučića 9, Rijeka 51000

10.Nataša Mesaroš Grgurić, Drežnička 6, Rijeka 51000

11.Lea Glavan, Šodići 55, Kostrena

12.Divna Bjelanović, Ive Šodića 28, Kostrena

13.Ivica Rendić, Vrh Martinščice 72, Kostrena

14.Martina Magaš, Andrije Antića 26,Selce

15.Zdenka Badanjak, Jurčići 56, Kastav

16.Dinka Blažić, Janka Polić Kamova 70, Rijeka 51000

17.Ivan Dubrović, Plačica 378, Bakar

18.Dean Kršul, Janka Polić Kamova 111, Rijeka 51000

19.Darko Majnarić, Ljudevita Matešića 5, Rijeka 51000

20.Čedomir Maksimovski, Križišće 1,Križišće

21.Maša Udvardi, Pećine 1, Rijeka 51000

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekomtoga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-39

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr