SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

198.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13 i 33/15), članka 2. Zakona o područjima i središtima sudova (»Narodne novine« broj 128/14), članka 28. stavka 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. donijela je

O D L U K U
o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1.Martina Grubišić, S. Jugo Bujkove 13, Rijeka

2.Davorin Kalčić, Jurčići 49, Kastav

3.Zoran Kontić, Biškupi 1, Viškovo

4.Dolores Mrša, Drage Gervaisa 44, Rijeka

5.Marijan Perušić, Krasica 211E, Krasica

6.Mira Runko, M. Sušanj 18, Opatija

7.Anton Žagar, Amerikanska 8A, Delnice

8.Luka Šušić, Franje Čandeka 23A, Rijeka

9.Branka Potočnjak, Vjenceslava Novaka 14, Rijeka

10.Mirjana Čabrijan, Švalbina 7, Rijeka

11.Mirjana Krišto, Poljane 166, Ičići

12.Damir Kremenić, Borik 2, Krk

13.Boris Lazarić, Nova cesta 81, Opatija

14.Branko Vodopić, Dobreć, Kožuli 73a, Lovran

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-37

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr