SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

188.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odlukeoprihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s financiranjem
2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom (»Službene novine« broj 11/16) u članku 2. brojka »9.368.279,00« zamjenjuje se brojkom »12.368.279,00«, brojka »7.843.279,00« zamjenjuje se brojkom »10.843.279,00«, a brojka »5.800.000,00« zamjenjuje se brojkom »8.800.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-18

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr