SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

186.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/ 02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 32. sjednici od 24. studenog 2016. godine, donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Financijski
plan Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije utvrdilo na sjednici od 14. studenog 2016. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-14

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr