SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 158/13 i 30/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. listopada 2016. godine, donijelo je

Prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista
na području Općine Omišalj za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15), u članku 1. u točki 5. brojka: »50.000« zamjenjuje se brojkom: »41.000«.

U točki 6. brojka: »38.000« zamjenjuje se brojkom: »41.000«.

Iza točke 10., pod Ukupno, brojka: »800.000« zamjenjuje se brojkom: »794.000«.

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-06-16-01-9

Omišalj, 27. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr