SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 117. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13,152/14 i 99/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. listopada 2016. godine donijelo je:

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/15), u članku 3.:

-u točki 2. alineja 1. brojka: »43.000,00« zamjenjuje se
brojkom: »24.920,00«

-u točki 2. alineja 6. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se
brojkom: »41.279,00«

-u točki 2. alineja 10.brojka:»153.400,00« zamjenjuje se
brojkom: »176.000,00«.

Članak 2

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-06-16-01-7

Omišalj, 27. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr