SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

43.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbiNarodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiNarodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobaraNarodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/ 12, 136/12, 157/13 i 98/15), članka 74. stavka 2. Zakona o sportuNarodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturiNarodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugamaNarodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst i 137/15) i članka 21. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. listopada 2016. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programajavnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15i 15/16)Planraspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinuizčlanka4.stavka2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-06-16-01-6

Omišalj, 27. listopada 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr