SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

42.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03- proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko -goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15 i 15/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1.sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.636.210,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.692.650,00 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 1.450.880,00 kn, iz sredstava za posebne namjene-priključci u iznosu od 2.600,00 kn, iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn, iz donacija u iznosu od 300.000,00 kn i iz primitaka u iznosu od 90.080,00 kn.

2.sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 2.682.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 2.329.393,86 kn i iz komunalne naknade u iznosu od 352.606,14 kn.

3.sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 395.500,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 395.000,00 kn.

4.sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju u ukupnom iznosu od 545.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 140.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene -katastar u iznosu od 45.000,00 kn i iz sredstava pomoći- sredstva ustupljena iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj u iznosu od 360.000,00 kn.

5.sredstva potrebna za gradnju tržnice u iznosu od 216.444,00 kn osiguravaju se iz sredstava pomoći PGŽ u iznosu od 210.000,00 kn i iz općih primitaka u iznosu od 6.444,00 kn.

6.sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 122.000,00 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 115.440,00 kn, iz sredstava pomoći- sredstva ustupljena iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj u iznosu od 382.560,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 10.000,00 kn, iz sredstava za posebne namjene -katastar u iznosu od 255.000,00 kn i iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 115.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 5.460.608,86 kn.

Članak 3.

Ove Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-06-16-01-5

Omišalj, 27. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr