SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15 i 15/16), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2016. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.784.250,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu
od 4.999.255,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 450.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 655.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 255.000,00 kn,

-donacije u iznosu od 274.995,00 kn,

-pomoći u iznosu od 150.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 7.509.618,18 kn.

Članak 3.

Ove Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-06-16-01-4

Omišalj, 27. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr