SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

40.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine«broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. godine donosi

II. Izmjene i dopune
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2016. god.
i projekcija za 2017. i 2018. god.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2016.godinu i projekcijama za 2017. i 2018.god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/16) članak 1. mijenja se i glasi: »Proračun Općine Omišalj za 2016. god. i projekcije za 2017. i 2018. god.« (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u Proračunu za 2016.godinu, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/15-01/6

URBROJ:2142-06-16-01-17

Omišalj, 27. listopad 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr