SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.br.91/96, 137/99-USRH, 22/ 00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 160.Zakona o prostornom uređenju (N.N.153/13)i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29.sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/11 i 37/ 11) mijenja se članak 8. te isti sada glasi:

»Članak 8.

Stručne poslove oko provedbe ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje.«

Članak 2.

U članku 13.stavak 1.riječi »Upravni odjel za urbanizam i razvoj« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje«.

Članak 3.

Mijenja se članak 20. Odluke te isti sada glasi:

»Članak 20.

U slučaju kada na objavljeni natječaj ne pristigne niti jedna ponuda, kod slijedećeg raspisivanja javnog natječaja početna cijena ne može iznositi manje od 4/5 početne cijene iz prvog objavljenog javnog natječaja odnosno početna cijena može se umanjiti za najviše 1/5 početne cijene iz prethodnog natječaja.

Ukoliko niti na drugom objavljenom natječaju ne pristigne niti jedna ponuda početna cijena kod svakog slijedećeg javnog natječaja ne može iznositi manje od 3/5 početne cijene iz prvog objavljenog javnog natječaja odnosno kod svakog slijedećeg javnog natječaja početna cijena može se umanjiti najviše za 2/5 početne cijene iz prvog natječaja.«

Članak 4.

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 940-02/16-20/47

URBROJ:2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 27. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=991&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr