SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
OPĆINA BAŠKA
14

13.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2004. godine

Članak 1.

Odobrava se korištenje viška ostvarenih sredstava iz 2004. godine, u ukupnom iznosu od 3,034.799,39 kn za podmirenje izdataka, kako slijedi:

. usl. tek. i inv. održ. cesta - Ul. Z.

Čermakove 145.439,70

.poz. 21.2. usl. tek. i inv. održ. cesta -

iza škole 112.189,98

. usl. tek. i inv. održ. cesta -

Zagrebačka-Lošinjska 121.092,99

.poz. 110.1. javna rasvjeta Ulice Skopalj 23.783,65

. javna rasvjeta - stara jezgra Baške 84.947,88

. poz. 91.1. mrtvačnica 47.742,28

. 108 otkup zemljišta 214.143,18

. izgradnja ograde oko nogometnog igrališta 75.640,00

. izgradnja potpornog zida kod osnovne škole 44.801,43

. poz. 115.8 geodetska podloga Općine Baška 12.636,73

. izgradnja nogostupa od ulaza u AC Zablaće

prema Guvnu 22.126,07

. Ponikve - Kanalizacija Skopalj 500.249,04

. Ponikve - rekonstr. vodovoda i

kanalizacije Ul. kralja Tomislava 225.645,32

. Ponikve - rekonstr. vodovoda i

kanalizacije Ul. Gruh 240.911,54

. Ponikve - rekonstrukcija vodovodne mreže

Ul. Z. Čermakove 119.791,34

. Ponikve - izgradnja vodovoda Korudalj

- Sv. Lucija 116.179,90

. poz. 107.44 -Ponikve - izgradnja vodovoda,

fekalne i oborinske kanalizacije dijela

zone 10 prema UPU naselja Baška 442.295,36

. poz. 107.31 Ponikve - kanalizacija

Batomalj nastavak 200.000,00

. poz. 107.48 Ponikve - izgradnja oborinske

kanalizacije Ul. kralja Zvonimira 100.000,00

. poz. 107.46 Ponikve - izgradnja vodovoda

i kanalizacije područja Na vodi 100.000,00

. poz. 107.45 Ponikve - izgradnja vodovoda

i kanalizacije Ul. Na vrti 85.183,00


Ukupno: 3,034.799,39

Članak 2.

Izdaci iz prethodnog stavka će se rasporediti po pozicijama rashoda i izdataka I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2005. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/6

Ur. broj: 2142-03-05-3

Baška, 31. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivan Čubranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr