SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

173.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju

Članak 1.

U popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju, a koji je popis sastavni dio Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (¹Službene novine'' broj 14/11 i 9/15), u točki 1. »Trgovačka društva« iza podstavka6., dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

- RIJEKA 2020 d.o.o., Rijeka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-29

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr