SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

169.

Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitostiNarodne novine« broj 127/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj dana 27. listopada2016. godine, uz prethodnu suglasnost Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (KLASA: 351-01/16- 01/03; URBROJ: 397-02/15-16-2 od 22. srpnja 2016. godine) donijela je

AKCIJSKI PLAN
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA
PERIOD 2017. - 2019. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) je planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Akcijski plan je izrađen sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitostiNarodne novine« broj 127/14 - u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se uređuje područje učinkovitog korištenja energije u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Prema Akcijskom planu definirane su mjere za koje se planira provedba u trogodišnjem razdoblju, pri čemu su u svakoj mjeri pridruženi parametri:

.Naziv mjere,

.Vrsta (kategorija) mjere prema metodologiji primijenjenoj u Sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (u daljnjem tekstu: SMIV),

.Opis mjere s podacima specifičnim za projekt,

.Iznos uštede energije (u kWh i tCO2),

.Životni vijek mjere,

.Planirani iznos ulaganja u provedbu mjere,

.Izvori financiranja,

.Rok provedbe,

.Način praćenja mjere.

Članak 3.

O provedbi mjera i ostvarenim uštedama energije izvještava se pomoću SMIV-a. Po realizaciji svake pojedine mjere vrijednost investicije realiziranih projekata unosi se u SMIV.

Članak 4.

Financijska sredstva za provedbu mjera će se osigurati kroz proračun Županije, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, bespovratnih sredstava iz raznih programa EU, kroz natječaje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i kroz Operativni program konkurentnost i kohezija.

Članak 5.

Godišnjim planovima energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) definirat će se mjere koje se sukladno Akcijskom planu i proračunu Županije planiraju provesti u pojedinoj godini.

Sukladno metodologiji izrade Akcijskog plana moguće je uvesti neke nove mjere koje je zatim potrebno prikazati u Godišnjem planu.

Članak 6.

II. PLAN MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-18

Rijeka, 27.listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr