SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

168.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade
Osnovne škole Čavle

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle (nastavno: Investicijski elaborat).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

.su Primorsko-goranska županija i Općina Čavle u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt,

.je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/15-01/00087; URBROJ: 533-27-15-0003 od 16. prosinca 2015. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola.

.ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 11.798.750,00 kuna (s PDV-om), te da će se realizacija projekta odvijati tijekom tri proračunske godine (2017., 2018. i 2019. godina).

Članak 3.

Županija i Općina Čavle sufinancirat će troškove realizaciji projekta u omjeru:

50 % Županija - 50 % Općina Čavle

Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 5.899.375,00 kuna (s PDV-om).

Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu i iz izvornih sredstava Primorsko- goranske županije u proračunskoj 2017. godini. U prora čunskoj 2018. i 2019. godini sredstva će se osigurati iz decentraliziranih sredstava.

Članak 4.

Primorsko-goranska županija i Općina Čavle će, nakon provođenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta.

Članak 5.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-16

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr