SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

166.

Na temelju članka 72. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), a u svezi članka 412. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 32/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 27. listopada 2016. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju projekta »Golf resort Matalda« projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju

Članak 1.

Projekt »Golf resort Matalda« koji se planira izgraditi na području Punte Križa, Grad Mali Lošinj, značajan je razvojni projekt za Primorsko-goransku županiju, te se u cilju osiguranja neposrednog provođenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije, utvrđuje projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-12

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr