SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

165.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. godine.

(Strateški plan je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a Strateški plan iz točke 1. ovog Zaključka na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr).

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-9

Rijeka, 27. listopada 2016.

Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr