SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD RAB
10

10.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) a sukladno članku 22. i 89. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. godine donosi

ODLUKU
o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između
Grada Raba i Općine Sežana u Republici Sloveniji

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Grada Raba i Općine Sežana započeta i ostvarena intenzivna suradnja koja je dovela do potpisivanja Protokola namjere, 31. svibnja 2002. godine, te je u tom smislu potrebno nastaviti realizaciju Protokola na način da se uspostavi prijateljstvo i suradnja između Grada Raba i Općine Sežana u Republici Sloveniji.

Članak 2.

Zadužuje se Komisija za suradnju s gradovima, općinama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Raba, da u suradnji sa stručnim službama Ureda Grada, pripremi tekst Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Raba i Općine Sežana.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Raba da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Čin potpisivanja Povelje biti će na svečanoj sjednici koja će se održati povodom Dana Grada Raba, 9. svibnja 2005. godine.

Članak 5.

Ova Odluka i tekst Povelje o prijateljstvu i suradnji, na hrvatskom i slovenskom jeziku, po potpisivanju iste dostaviti će se Središnjem državnom uredu za upravu na ocjenu zakonitosti.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-09

Rab, 29. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=124&mjesto=51280&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr