SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

38.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/ 14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Omišalj u 98/644 dijelu nekretnine oznake k.č.br. 5272/2 površine 98 m2, ukupne površine nekretnine 644 m2, upisane u zk.ul. 3427 k.o. Omišalj-Njivice, a koja u naravi predstavlja javni put označen na kopiji katastarskog plana koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik na predmetnoj nekretnini upisuje Općina Omišalj.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke provest će se upis brisanja u zemljišnim knjigama statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Omišalj 98/644 dijela nekretnine oznake k.č.br. 5272/2 površine 98 m2 k.o. Omišalj-Njivice, sukladno kopiji katastarskog plana i grafičkom prikazu iz Geodetskog projekta proširenja groblja u Omišlju, Rijeka, studeni 2014. g. te će se upisati Općine Omišalj kao vlasnik 98/644 dijela predmetne nekretnine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ: 2142-06-16-01-9

Omišalj, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr