SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

37.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika
srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih
i poslijediplomskih studija

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/13 i 28/15), u članku 3. stavku 1. podstavku B. STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA, točka3. mijenja se i glasi:

»3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija, i to:

-redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili

-redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

-da nisu studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.«

Članak 2.

U članku 4. iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pravo na stipendiju nemaju studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji su studenti razlikovne godine studija ili apsolventi.«

Članak 3.

Ovaizmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/5

URBROJ:2142-06-16-01-7

Omišalj, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr