SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 23. Subota, 10. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

134.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15 i 3/16) i točke VI. Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 2/16), te na prijedlog pročelnika Ureda Županije Primorsko-goranske županije i pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, donio je dana 12. srpnja 2016. godine

IZMJENE PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2016. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, donio je dana 18. siječnja 2016. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 2/16).

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u stupcu pod nazivom: »Broj sistematiziranih radnih mjesta« i stupcu pod nazivom: »Stanje popunjenosti radnih mjesta«, datum: »01. 01. 2016.« mijenja se u datum: »29. 06. 2016.«, te se slijedom toga u slijedećim redcima mijenjaju brojevi sistematiziranih radnih mjesta, odnosno stanje popunjenosti radnih mjesta, kako slijedi:

-u retku pod rednim brojem 1. Ured Županije mijenja se broj sistematiziranih radnih mjesta sa »22« na »24«;

-u retku pod rednim brojem 2. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša mijenja se broj sistematiziranih radnih mjesta sa »75« na »78«, a stanje popunjenosti radnih mjesta sa »69« na »70«;

-u retku pod rednim brojem 3. Upravni odjel za zdravstvo mijenja se broj popunjenih radnih mjesta sa »6« na »8«;

-u retku pod rednim brojem 4. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade mijenja se broj popunjenih radnih mjesta sa »4« na »5«;

-u retku pod rednim brojem 9. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj mijenja se broj popunjenih radnih mjesta sa »8« na »9«;

-u retku pod rednim brojem 10. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze mijenja se broj popunjenih radnih mjesta sa »12« na »14«;

-u retku pod rednim brojem 12. Ured unutarnje revizije mijenja se broj popunjenih radnih mjesta sa »3« na »2«.

III.

U posljednjem retku pod nazivom »UKUPNO«, u stupcu »Broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 29. 06. 2016.«, broj »228« mijenja se u broj »233«, a u stupcu »Stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 29. 06. 2016.« broj »182« mijenja su u broj »188«.

IV.

U rubrici pod rednim brojem 1. Ured Županije, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist« broj »0« mijenja se brojem »2«, te se u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »0« mijenja u broj » 2«.

V.

U rubrici pod rednim brojem 5. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist« broj »0« mijenja se brojem »1«, te se u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »0« mijenja u broj » 1«.

VI.

U retku »UKUPNO:«, stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist«, broj »3« mijenja se brojem »6«, a u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »3« mijenja se brojem »6«.

VII.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, temeljem ove Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Izmjene Plana.

VIII.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2016. godinu, primjenjuje se od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 112-01/16-01/2

URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-5

Ž U P A N
Zlatko Komadina, dipl. ing.

Županija

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr