SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
11

6.

Temeljem članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01, 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, donijelo je dana 17. ožujka 2005. godine

ODLUKU
o godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj
za 2004. godinu

Članak 1.

*tablica na kraju teksta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2004. godinu kako slijedi:

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2004. GODINU
za razdoblje od 1. 1. - 31. 12. 04.

I. OPĆI DIO

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2004. GODINU

II. POSEBNI DIO

a

Članak 2.

Prihvaća se financijsko izvješće o Bilanci imovine, potraživanja, obveza i izvora vlasništva Općine Omišalj sa stanjem 31. prosinca 2004. godine, kako sljedi:

- ukupna imovina i potraživanja u
vrijednosti od 85,618.291,00 kn

- ukupne obveze i izvori vlasništva
u iznosu od 85,618.291,00 kn

Članak 3.

Višak prihoda nad rashodima po godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj za 2004. godinu u iznosu od 3,510.658,61 kn raspoređuje se:

- Uređenje zemljišta - platoa 1,300.000,00 kn

- Stambeni objekti650.000,00 kn

- Ribarska obala 300.000,00 kn

- Izgradnja vodovoda 160.000,00 kn

- Groblje 100.000,00 kn

- Poticana stanogradnja 57.100,00 kn

- uređenje komunalne infrastrukture 943.558,61 kn

Članak 4.

Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Omišalj za 2004. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/03-01/4

Ur. broj: 2142-06-04-01-4

Omišalj, 17. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v.r.

 

Odluka o godišnjem obračunu proračuna   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=123&mjesto=51513&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr