SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
GRAD OPATIJA
16

14.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 ) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 24. ožujka 2005. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U članku 7. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Opatije ( »Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 10/02) alineja 1. mijenja se i glasi:

»Za rezultate ostvarene na natjecanjima broj bodova

1. Županijska natjecanja 1 - 3 mjesto 15

2. Državno natjecanje 1 - 3 mjesto 20

4 - 6 mjesto 15

3. Međunarodna natjecanja 1 - 3 mjesto 30

4 - 6 mjesto 20«

Točka točka 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»2. nastup za državnu selekciju 30«.

Alineja 4. mijenja se i glasi:

»Za socijalni status broj bodova

1. Dijete bez roditelja 80

2. Dijete s invaliditetom 40

3. Mjesečni prihodi po članu obitelji do 1.000,00 kn 80

4. Mjesečni prihodi po članu obitelji od 1.001,00
do 1.400,00 kn 70

5. Mjesečni prihodi po članu obitelji od 1.401,00
do 1.800,00 kn 50

6. Mjesečni prihodi po članu obitelji od 1.801,00
do 2.000,00 kn 30.«

U istom članku dodaje se alineja 5. koja glasi:

»Za ostvareni prosjek ocjena

a) učenika i studenata prve godine: broj bodova

1. Ostvareni prosjek ocjena od 4,50 do 4,59 30

2. Ostvareni prosjek ocjena od 4,60 do 4,69 40

3. Ostvareni prosjek ocjena od 4,70 do 4,79 50

4. Ostvareni prosjek ocjena od 4,80 do 4,89 70

5. Ostvareni prosjek ocjena od 4,90 do 5,00 80

b) studenata II i viših godina

1. Ostvareni prosjek ocjena od 4,00 do 4,09 30

2. Ostvareni prosjek ocjena od 4,10 do 4,19 40

3. Ostvareni prosjek ocjena od 4,20 do 4,29 50

4. Ostvareni prosjek ocjena od 4,30 do 4,39 60

5. Ostvareni prosjek ocjena od 4,40 do 4,49 70

6. Ostvareni prosjek ocjena od 4,50 do 4,59 80

7. Ostvareni prosjek ocjena od 4,60 do 4,69 85

8. Ostvareni prosjek ocjena od 4,70 do 4,79 90

9. Ostvareni prosjek ocjena od 4,80 do 4,89 95

10. Ostvareni prosjek ocjena od 4,90 do 5,00 100.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

» U slučaju kada dva ili više pristupnika imaju isti broj bodova prednost ima pristupnik koji ostvaruje veći broj bodova za ostvareni prosjek ocjena (prosječna ocjena iskazana na dvije decimale). Ukoliko i tada pristupnici imaju isti broj bodova, prednost ima pristupnik koji je ostvario veći broj bodova za socijalni status, a zatim pristupnik sa većim brojem bodova ostvarenih za dodatni stručni rad, odnosno rezultate ostvarene na natjecanjima.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-01/01-01/01

Ur. broj: 2156-01-01-05-3

Opatija, 24. ožujka 2005

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr