SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
GRAD OPATIJA
16

12.

Na temelju članka 10. točke 4. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samuprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04 ) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatija (»Službene novine« broj 23/01 ) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju investicijskih ulaganja
(inv. radovi i oprema) u višenamjensku dvoranu-kino

Članak 1.

Prihvaća se investicijsko ulaganje na višenamjenskoj dvorani-kinu Grada, a koje se sastoji iz građevinskih i obrtničkih radova, te nabavci opreme.

Članak 2.

Planirano investicijsko ulaganje je u iznosu od 12.566.000,00 kn, predviđeno u Proračunu Grada za 2005. godinu u Glavi 2. »Upravljanje imovinom i stambena djelatnost«, Program održavanja prostora Grada, Potprogram Višenamjenska dvorana (kino), u Razdjelu 03 Upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 3.

Za navedenu investiciju planirano je kreditno zaduženje u iznosu 12.566.000,00 kn u Računu financiranja u Proračunu Grada za 2005. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr