SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

17.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13) općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

PLAN
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Mrkopalj za 2016. godinu

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 1 osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koji se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 132-01/16-01/01

Urbroj: 2112-05-16-2-1

Mrkopalj, 5. 7. 2016.

Općinski načelnik
Ivica Padavić, v. r.

TABLICA - PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U OPĆINU MRKOPALJ ZA 2016.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr