SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106103, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 13. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata
od interesa za razvoj otoka Krka

I.

Prihvaća se Prijedlog kapitalnih projekata za Općinu Malinska - Dubašnica i objedinjeni Prijedlog svih projekata od interesa za razvoj otoka Krka iz tabele 1., koji je usvojila Koordinacija Grada Krka i općina otoka Krka, na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine.

Popis prijedloga kapitalnih projekata za uvrštenje u novi Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata sastavni je dio ovog zaključka.

II.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka - Tabela 1., KLASA: 402-08/16-01/2, URBROJ: 2142/01-03-06/1-16-10 i Zaključak Koordinacije Grada Krka i općina otoka Krka, KLASA: 900-03/16-01/1, URBROJ: 2142/01-02/1-16-4 od 25. travnja 2016. godine.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-10/02-01/5

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-76

Malinska, 13. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik: Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=979&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr