SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

40.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 16. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se: radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina »Objekti jednostavnih usluga«, »Catering objekti«, »Restoran« i »Barovi«, objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu , prostora za usluživanje ugostiteljskih objekata na otvorenom, radno vrijeme izvan naseljenih područja naselja za ugostiteljske objekte skupine »Restorani« i »Barovi«, razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, mogućnost produženja propisanog radnog vremena ugostiteljskih objekata skupine »Restorani« i »Barovi« uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu.

Članak 2.

Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno o skupinama objekta, slijedeće radno vrijeme:

- za ugostiteljske objekte iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, »Catering objekti«, »Restoran« i »Barovi« u periodu od 1. siječnja do 31. svibnja i periodu od 16. rujna do 31. prosinca u radnom vremenu od 6:00 do 24:00 sata svakodnevno osim petka subote i blagdana u radnom vremenu od 6:00 do 01:00 sata,

- za ugostiteljske objekte iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, »Catering objekti«, »Restorani« i »Barovi« u periodu od 15. lipnja do 15. rujna u radnom vremenu od 6:00 do 02:00 sata svakodnevno uz uvjet da se izvan zvučno izoliranog zatvorenog prostora ne pušta i ne proizvodi muzika iza 01:00 sata.

- za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se prema prostornom planu nalaze izvan naseljenih područja naselja i to: područje benzinske crpke Adria Petrol na cesti D-102, od 00:00 do 24:00 sata tijekom cijele godine.

Radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju ugostiteljske usluge utvrđuje se u radnom vremenu objekata iz stavka 1. alineja 1. i 2. ovog članka.

Članak 3.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (Nove godine,svadbi, maturalnih zabava, i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Članak 4.

Reproducirana glazba ili glazba u živo na otvorenim i zatvorenim prostorima ne smije preći dozvoljenu razinu buke određenu posebnim propisom.

Članak 5.

Načelnik Općine Malinska-Dubašnica može, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, odnosno Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ukoliko Općini Malinska-Dubašnica pristignu prijave nadležnih službi o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom, ili prijave nadležne policijske postaje o učestalom remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno ako je ugostiteljski objekt predmet učestale prijave stanovnika u smislu nepoštivanja važećih zakona i odluka.

Članak 6.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica ili Turističke zajednice Općine Malinska- Dubašnica utvrđuje općinski načelnik.

Ugostiteljski objekti iz prethodnog stavka koji se postavljaju u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni na prostorima koje svojom Odlukom utvrdi općinski načelnik.

Članak 7.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrše turistički i sanitarni inspektori, te komunalni redari u okviru svojih nadležnosti.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/14 i 20/15).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-02/1

URBROJ: 2142/05-01-16-15

Malinska, 16. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=979&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr