SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

38.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/ 11, 50/13, 4/14, 16/14, 21/14, 23/15, 27/15, 28/15 i 10/16) i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 16. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o lokacijama privatnih parkirališta

Članak 1.

Utvrđuju se lokacije za privatna parkirališta u Općini Malinska - Dubašnica, kako slijedi:

-parkiralište u naselju Malinska na z.č. 197/3, 199/1 i 199/2 u k.o. Bogovići

-parkiralište u naselju Milčetići na z.č. 944/1 u k.o. Sveti Anton

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da temeljem ove Odluke izda suglasnost korisnicima za obavljanje djelatnosti na navedenim parkiralištima.

Sastavni dio suglasnosti iz stavka 1. su uvjeti regulacije prometa i pristupa na javnu prometnu površinu u skladu sa Odlukom o prometu i prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-02/1

URBROJ: 2142/05-01-16-2

Malinska, 16. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=979&mjesto=51511&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr