SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

124.

Na temelju članka 128. stavka 1. i 3., u vezi s člankom 123. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 612-07/15- 16-111, URBROJ: 517-12-2-1-1-16-6 od 6. travnja 2016. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o prestanku zaštite za Značajni krajobraz Petehovac

Članak 1.

Ovom Odlukom prestaje zaštita Značajnog krajobraza Petehovac, koji je proglasila Skupština Općine Delnice Odlukom o proglašenju područja Petehovac rezervatom prirodnog predjela (»Službene novine - Rijeka« broj 25/ 71), a koji je upisan u Upisnik zaštićenih područja pod reg. br. 275.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-41

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr