SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

104.

Na temelju članka XIX. Odluke o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2016./2017. (»Narodne novine« broj 48/16), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Obrtničke škole, Opatija, dana 4. srpnja 2016. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Obrtničkoj školi, Opatija

I.

Daje se suglasnost Obrtničkoj školi, Opatija na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2016./2017. godini, kako slijedi:

- program kozmetičar - 300,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/16-01/26

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-16-26

Rijeka, 4. srpnja 2016.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr