SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

34.

Na temelju članka 23. i članka 25. stavka 5. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 30. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije i korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta, opskrbni punktovi kao i naplata korištenja rezerviranog parkirališnog mjesta.

Članak 2.

U naselju Omišalj određuju se rezervirana parkirališna mjesta kako slijedi:

1.na javnim parkiralištima u ulici Pod orišina

-pet parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom.

2.na javnom parkiralištu u ulici Kovačnica:

-tri parkirališna mjesta za liječničku službu,

-jedno parkirališno mjesto za ljekarnu,

-jedno parkirališno mjesto za interventni pristup ambulanti,

-jedno parkirališno mjesto za Župni ured,

-jedno parkirališno mjesto za trgovačko društvo Pesja Nautika d.o.o.,

-dva parkirališna mjesta za ugostiteljski objekt na adresi Prikešte 23,

-jedno parkirališno mjesto za Povjerenstvo za izlaganje katastarske izmjere i osnivanje zemljišne knjige za k.o. Omišalj-Njivice,

-jedno parkirališno mjesto za osobu s invaliditetom,

-preostala parkirališna mjesta za Općinu Omišalj.

3.na javnom parkiralištu u ulici Brgučena (Lokva):

-tri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

4.na javnom parkiralištu ispred Spomen parka:

-tri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom,

-dva parkirališna mjesta za opskrbu (vozila koja vrše ukrcaj ili iskrcaj robe),

-dva parkirališna mjesta za električne automobile,

-jedno parkirališno mjesto za dostavno vozilo Trgovačkog društva Pesja nautika d.o.o.

5.na javnom parkiralištu uz luku Pesja

-dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

6.na javnom parkiralištu na Groblju Sv. Duh

-pet parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom.

7.na javnom parkiralištu u ulici Kačini (pored kioska za prodaju novina)

-jedno parkirališno mjesto za javnog bilježnika,

-jedno parkirališno mjesto za trgovačko društvo Tome d.o.o.,

-jedno parkirališno mjesto za ugostiteljski objekt Caffe »Slastičarna«,

-jedno parkirališno mjesto za ugostiteljski objekt Caffe bar »Placa«,

-jedno parkirališno mjesto za ugostiteljski objekt »Ulikva«,

-jedno parkirališno mjesto za poslovnicu Privredne banke Zagreb u Omišlju.

8.na obilježenom parkirališnom mjestu u ulici Kačini, ispred ulaza u dječje igralište:

-jedno parkirališno mjesto za vozilo kojim se obavlja komunalna djelatnost (održavanje javnih površina, javne rasvjete i sl.) za vrijeme obavljanja djelatnosti.

Članak 3.

U naselju Njivice određuju se rezervirana parkirališna mjesta, kako slijedi:

1.na javnom parkiralištu u ulici Ribarska obala:

-dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom,

-jedno parkirališno mjesto za vozilo kojim se obavlja komunalna djelatnost (održavanje javnih površina, javne rasvjete i sl.) za vrijeme obavljanja djelatnosti,

-jedno parkirališno mjesto za Županijsku lučku upravu.

2.na javnom parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase,

-četiri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom,

3.na javnom parkiralištu u Kijcu (kraj Društvenog centra):

-dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

Članak 4.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta ne plaćaju naknadu za parkiranje.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 10, 20/11 i 20/12).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/16-01/24

URBROJ: 2142-06-16-01-2

Omišalj, 30. lipnja 2016.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr