SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

16.

Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine ,br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117701, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 1. 7. 2016. godine donosi

ODLUKU
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe
kapitalnog projekta od interesa za razvoj
Općine Mrkopalj

I.

Općina Mrkopalj je na svojoj sjednici 19. sjednici održanoj 01. srpnja 2016. godine donijela Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata:

1.Radovi na razvoju sustava javne odvodnje (SJO) i vodoopskrbe na području općine Mrkopalj

2.Otkup zemljišta za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

3.Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

Raspoloživi iznos sredstava za navedene projekte je 190.000,00 kuna (slovima: stodevedesettisućakuna).

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Mrkopalj za projekte navedene u točki I.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/16-01/01

Urbroj: 2112-05-01-16-10

Mrkopalj, 01.srpnja 2016.

Općinsko vijeće općine Mrkopalj

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr