SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
GRAD OPATIJA
16

5.

Temeljem stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2005. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2004. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaj komunalne infrastrukture za 2004. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 27. studenoga 2004. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 25. studenoga 2004. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/04 i 38/04), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2004. godinu donijetu temeljem članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu.

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće izjašnjenje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je za 20,3še od plana, a što je rezultat naplate starih dugovanja u postupcima opomena i prisilne naplate (efekat ovih akcija očekivali smo početkom 2005. godine, radi čega će se u rebalansu 2005. predložiti smanjenje planiranog komunalnog doprinosa).

2. Sredstva proračuna planirana u iznosu od 4,7 mil, ostvarena su sa 1,375 mil, odnosno sa 29,3%, i to iz razloga što nije bilo potrebno osigurati veća sredstva obzirom da u jesen 2004. godine nisu nastavljeni planirani radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije.

3. Sredstva od namjenskog povećanja cijene vode ostvarena su za 2,9še od planiranih.

4. Sredstva od prodaje stanova namijenjena za izgradnju infrastrukture POS Tošina angažirana su sukladno izvedenim radovima.

5. Ostvareni prihodi u cjelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

6. U 2005. godinu prenosi se ukupno 17.550.395,00 kuna, od čega se 2.786.917,00 kuna odnosi na više ostvarene prihode od komunalnog doprinosa u odnosu na planirane, a 14.763.478,00 kn za radove započete u prethodnoj godini.

IV. U odnosu na rashode iskazane u tabeli 1. daje se sljedeće izjašnjenje:

1. Rashodi su realizirani sa 48,8%, te se od planiranih 36.224.048 kn, u 2005. godinu prenosi 14.763.478,00 kn.

2. Grad Opatija je krajem 2003. godine započeo realizaciju Programa izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa, radi čega je od 1. listopada 2003. godine uvedeno i namjensko povećanje cijene vode od 4,00 kn/m3.

U 2004. godini realizirana je I etapa prve faze ove izgradnje.

Ugovorena vrijednost radova od križanja sa Varljenskom cestom do motela Ičići iznosi 20.942.735 kn, a realizirana je sa 19.736.421 kunom:

*tablica u PDF formatu*

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr